Kuran Meali İniş Sırasına Göre 1/2 2017 Video

Kuran Sesli Türkçe Meali 1/2 İniş (Nüzul) Sırasına Göre Sureler Okuyan: Ahmet DENİZ Meal: Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Mealin diğer yarısı için: https://www.youtube.com/watch?v=T-tDOY2vD8Q ....

Donate me: Donate......

Watch Kuran Meali İniş Sırasına Göre 1/2 2017

Kuran Sesli Türkçe Meali 1/2 İniş (Nüzul) Sırasına Göre Sureler Okuyan: Ahmet DENİZ Meal: Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Mealin diğer yarısı için: https://www.youtube.com/watch?v=T-tDOY2vD8Q Süre başlıkları masaüstü versiyonda görünmektedir mobil versiyonda görünmemektedir. Videoları paylaşmak serbesttir. Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla 00:00 Alak Suresi 01:29 Kalem Suresi 06:49 Müzzemmil Suresi 10:07 Müddessir Suresi 14:19 Fâtiha Suresi 14:57 Tebbet Suresi 15:21 Tekvîr Suresi 17:09 A’lâ Suresi 18:27 Leyl Suresi 20:05 Fecr Suresi 22:31 Duhâ Suresi 23:25 İnşirâh Suresi 24:01 Asr Suresi 24:27 Âdiyât Suresi 25:11 Kevser Suresi 25:33 Tekâsür Suresi 26:13 Mâ’ûn Suresi 26:43 Kâfirûn Suresi 27:15 Fil Suresi 27:41 Felâk Suresi 28:07 Nâs Suresi 28:29 İhlâs Suresi 28:49 Necm Suresi 34:17 Abese Suresi 36:43 Kadr Suresi 37:17 Şems Suresi 38:31 Bürûc Suresi 40:21 Tîn Suresi 40:59 Kureyş Suresi 41:23 Kâri’a Suresi 42:05 Kıyâme Suresi 45:01 Hümeze Suresi 45:51 Mürselât Suresi 49:25 Kâf Suresi 55:43 Beled Suresi 57:03 Târık Suresi 58:17 Kamer Suresi 01:05:07 Sâd Suresi 01:17:57 A’râf Suresi 02:11:31 Cin Suresi 02:16:03 Yâsîn Suresi 02:27:59 Furkân Suresi 02:41:45 Fâtır Suresi 02:53:47 Meryem Suresi 03:09:39 Tâ-Hâ Suresi (Son ayetteki eksik kelime: "...anlayacaksınız." ) 03:31:13 Vâkı’a Suresi 03:37:47 Şu’arâ Suresi 03:59:09 Neml Suresi 04:16:55 Kasas Suresi 04:37:33 İsrâ Suresi 05:01:15 Yûnus Suresi 05:30:39 Hûd Suresi 06:03:19 Yûsuf Suresi 06:33:21 Hicr Suresi 06:44:59 En’âm Suresi 07:34:48 Sâffât Suresi 07:50:09 Lokman Suresi 07:59:01 Sebe Suresi 08:12:37 Zümer Suresi 08:30:39 Mü’min Suresi 08:49:37 Fussilet Suresi 09:02:15 Şûrâ Suresi 09:15:23 Zuhruf Suresi 09:29:17 Duhân Suresi 09:35:03 Câsiye Suresi 09:42:37 Ahkâf Suresi 09:52:13 Zâriyât Suresi 09:58:33 Gâşiye Suresi 10:00:09 Kehf Suresi 10:24:43 Nahl Suresi (Son ayetteki eksik kelimeler: "...ve iyilik yapanlarla beraberdir.") 10:52:49 Nûh Suresi

kuran , kuran dinle , kuranı kerim , kuranıkerim dinle , kuranı kerim full , kuranı kerim türkçe meali , kuran meali , kuran meail dinle , kuran meali türkçe , kuran meali iniş sırasına göre , kuran meali sesli , kuran ı kerim meali , kuran türkçe meali dinle , kuran meal dinle , kuran meali full , meal , kuran meali dinle , kuran kerim , kuran kerim türkçe meali , kuran turkce , kuran türkçe , full , full dinle , türkçe , full meal , iniş sırasına göre , dinle , sure , sureleri , quran , tamamı , sesli , tam , vahiy ,