2016.09.11 R.26 China League Shanghai Shenxin 5:3 Meizhou Kejia 2017 Video

@ 57 BIRO BIRO GOAL ASSIT BY GU BIN @ 64' GUBIN GOAL @ 72' LIUCHAO GOAL ASSIT BY BIRO BIRO @ 75' BIRO BIRO GOAL ASSIT BY WU YIZHEN @ 89' BIRO BIRO GOAL ASSIT BY JIANG JIAJUN ....

Donate me: Donate......

Watch 2016.09.11 R.26 China League Shanghai Shenxin 5:3 Meizhou Kejia 2017

@ 57 BIRO BIRO GOAL ASSIT BY GU BIN @ 64' GUBIN GOAL @ 72' LIUCHAO GOAL ASSIT BY BIRO BIRO @ 75' BIRO BIRO GOAL ASSIT BY WU YIZHEN @ 89' BIRO BIRO GOAL ASSIT BY JIANG JIAJUN

Biro Biro Goa ,